Canal de Denúncies

El Canal de Denúncies de GRUP PERALADA constituirà la via interna perquè qualsevol empleat, col·laborador, client, proveïdor o tercer que tingui coneixement d'alguna mena de comportament que sigui contrari als principis ètics recollits en el Codi de Conducta, o qualsevol tipus d'actuació que suposi un incompliment de la llei i/o de la normativa interna, pugui denunciar-lo a GRUP PERALADA.

En el següent document es troben les normes que regeixen el seu funcionament i els principis de gestió de totes les comunicacions rebudes, així com del procediment de recerca d'aquestes.

Poítica de denúncies

Important:
En el cas de que la queixa o la reclamació relacionada amb casinobarcelona.es: compte de joc, activitat, apostes, premis, etc, s'haurà de dirigir al departament de Atenció al Client. Per a més informació, consultar l'apartat de Reclamacions.